RSS Företagsnytt

 • Har en sommarjobbare rätt till semester? maj 24, 2023
  Har anställda sommarjobbare rätt till semester under sommaren? De ska endast arbeta under sommarmånaderna, juni – augusti.
 • Tidpunkt för när utdelningen är disponibel maj 24, 2023
  Under 2012 fattade bolaget beslut om utdelning och utfärdade ett skuldebrev till aktieägaren på motsvarande belopp. Aktieägaren hade enligt avtalet rätt till betalning inom en månad från det att han hade begärt det. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen var utdelningen därmed disponibel och skulle beskattas 2012.
 • Solceller på ekonomibyggnad – moms? maj 23, 2023
 • Ny momslag maj 23, 2023
  1 juli 2023 införs en ny momslag. Den nya momslagen är en omarbetning av nuvarande momslag och syftet är att göra den mer lättförståelig och lättillämpad.
 • Skadestånd och momsplikten maj 23, 2023
  På grund av ny praxis från EU-domstolen har Skatteverket i ett nytt ställningstagande redogjort för hur momsen ska hanteras när ett skadestånd betalas från en säljare till en köpare. Ställningstagandet innehåller en ändring som innebär att en betalning i samband med ett garantiåtagande kan vara en ersättning för en tillhandahållen tjänst.
 • Styvbror räknas inte som närstående maj 23, 2023
  Enligt Skatterättsnämnden räknas ett styvsyskon inte med i närståendekretsen vid bedömningen om delägarna har kvalificerade andelar i ett fåmansbolag.
 • Varor och tjänster som erbjuds av arbetsgivaren maj 23, 2023
  Skatteverket har kommit med ett nytt ställningstagande gällande hur/om moms ska hanteras när arbetsgivare tillhandahåller en vara/tjänst till en anställd mot betalning. Skatteverket menar att det i vissa fall är en momspliktig omsättning, i andra fall är det inte momspliktigt.
 • Skatteverket ansvarar för elstödet till företag maj 23, 2023
 • Outnyttjad skattereduktion på inventarier maj 23, 2023
 • Avdrag för kontor i hemmet – enskild firma maj 23, 2023