RSS Företagsnytt

 • Hyresstöd för andra och tredje kvartalet juli 1, 2021
  Regeringen har beslutat att hyresstödet ska förlängas för tredje kvartalet, dvs för juli–september, 2021. Den 2 juli 2021 kan hyresvärdar därmed söka stöd för både kvartal två och tre.
 • Förlängt stöd vid sjukdom t o m september juli 1, 2021
  Regeringen har beslutat att de förstärkta åtgärderna för anställda och företag som drabbas ekonomiskt vid sjukdom ska förlängas till och med 30 september. Förlängningen gäller statens ansvar för sjuklönekostnader, stödet för egenföretagares karenstid och ersättningen för den första sjukdagen (karensavdraget).
 • Förlängt stöd vid korttidsarbete juli 1, 2021
  Riksdagen har nu beslutat att förlänga stödet vid korttidsarbete med ytterligare tre månader till och med 30 september 2021.
 • Sommargåva juni 24, 2021
  Jag planerar att ge mina anställda en sommargåva. Är det möjligt att ge dem gåvan utan att mina anställda blir beskattade för det?
 • Dag 22 – Försäkringskassan förlänger juni 24, 2021
 • Nya lagar 1 juli juni 24, 2021
  Vid halvårsskiftet 2021 träder ett antal lagändringar i kraft. Här är en förteckning över några av de viktigaste för dig och företaget.
 • Ytterligare sänkning av arbetsgivaravgifter för ungdomar? juni 21, 2021
  Stämmer det att arbetsgivaravgiften för ungdomar kommer att sänkas ytterligare under sommaren? Vilka åldrar gäller det och under vilken period?
 • Sommarrabatt på 19–23 åringar juni 17, 2021
  Riksdagen har nu beslutat om tillfälligt lägre arbetsgivaravgifter för 19–23 åringar under juni till augusti.
 • Vårpropositionen 2021 juni 17, 2021
  Riksdagen har klubbat igenom vårens budgetproposition. Beslutet innebär inga skattesänkningar, däremot innebär beslutet flera åtgärder för att hantera pandemins effekter på arbetsmarknaden.
 • Bilförmån juni 16, 2021
  Nu har riksdagen fattat beslutet som innebär ändrad beräkning av bilförmån. Syftet är att värderingen av bilförmån ska bli mer korrekt. Det innebär i de flesta fall högre förmånsvärden, men på de dyraste bilarna blir förmånsvärdet lägre.