Välkommen till Haningetjänst

Vi har varit verksamma i över 50 år och vänder oss till mindre och medelstora företag. Vi lägger stort fokus på personlig service samt att ha ett nära samarbete med våra kunder.

Bokföring & Redovisning

Vi tar hand om den löpande bokföringen och ser till att redovisa rätt siffror i rätt tid.

Bokslut & Årsredovisning

Oavsett bolagsform så avslutas alltid räkenskapsåret med ett bokslut. Här kommer vår breda kompetens och erfarenhet till stor nytta.

Deklarationer

Haningetjänst lämnar in era deklarationer. Skattedeklarationen utgör underlag för betalning av moms, arbetsgivaravgifter och skatt.

Hör av dig till oss

Vi har fler än 700 kunder och arbetar med företag från alla branscher.

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please enter a valid phone number.
Please type your message.
Please check this field.

RSS Företagsnytt

 • Budget 2022 november 25, 2021
  Sällan har väl ett beslut gällande budgeten för kommande år varit rörigare än årets. Nedan reder vi ut vad som riksdagen egentligen har beslutat. Artikeln är uppdelad i två delar. Dels de av regeringens förslag som blev beslutade, och dels de beslut som fattades utifrån de förslag som M, KD och SD presenterade för riksdagen.
 • Utbetalning för installation av grön teknik november 24, 2021
  Utföraren nekades utbetalning för en installation av grön teknik eftersom köparen ännu inte gjort en elektronisk betalning. Kammarrätten upplyste dock om att det ännu fanns tid att lämna in en ny ansökan.
 • Omställningsstöd och utdelning november 24, 2021
  Ett utdelningsbeslut ansågs verkställt då en del av utdelningsbeloppet omvandlades till ett lån till bolaget från aktieägarna. Bolaget fick därmed rätt till omställningsstöd.
 • Tryggare bostadsrätt november 22, 2021
 • Avdrag för resor till och från arbetet – nya regler november 22, 2021
  I en promemoria från regeringen föreslås nya regler gällande resor till och från arbetet. Avdraget ska inte längre vara ett avdrag utan en skattereduktion som är regionalt differentierad, avståndsbaserad och färdmedelsneutral.
 • Bokföring av återbetalning från Fora– AGS november 22, 2021
  Vi har fått en utbetalning från Fora i oktober. Utbetalningen avser konsolideringsmedel som finns inom AGS-försäkringen. Hur ska detta bokföras? Hur hanterar vi utbetalningen i bokslutet? Vi tillämpar K2-regelverket.
 • Skattereduktion inventarier – köp av tidigare leasad maskin november 22, 2021
  Ett företag har en maskin som de tidigare har leasat men som de nu kommer att köpa. Finns det något hinder att få skattereduktion på det här inventarieköpet på grund av att maskinen tidigare leasats?
 • 6% moms på tillträde till klätterbanor november 22, 2021
  Skatterättsnämnden anser att tillträde till en klätterbana innebär att besökarna bereds tillfälle att utöva idrottslig verksamhet. Därmed ska det vara 6% moms på entréavgiften till anläggningen.
 • Inkomstbasbeloppet 2022 november 17, 2021
 • Skatteplanering inför nyår november 17, 2021
  Det är snart nytt år och för dig som vill planera din skatt för beskattningsåret 2021 finns det en hel del att tänka på.