Välkommen till Haningetjänst

Vi har varit verksamma i över 50 år och vänder oss till mindre och medelstora företag. Vi lägger stort fokus på personlig service samt att ha ett nära samarbete med våra kunder.

Bokföring & Redovisning

Vi tar hand om den löpande bokföringen och ser till att redovisa rätt siffror i rätt tid.

Bokslut & Årsredovisning

Oavsett bolagsform så avslutas alltid räkenskapsåret med ett bokslut. Här kommer vår breda kompetens och erfarenhet till stor nytta.

Deklarationer

Haningetjänst lämnar in era deklarationer. Skattedeklarationen utgör underlag för betalning av moms, arbetsgivaravgifter och skatt.

Hör av dig till oss

Vi har fler än 700 kunder och arbetar med företag från alla branscher.

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please enter a valid phone number.
Please type your message.
Please check this field.

RSS Företagsnytt

 • Tillfälligt höjt ROT-avdrag september 21, 2023
  Regeringen aviserar i budgetpropositionen att under 2024 höjs taket för ROT-avdrag tillfälligt till högst 75 000 kr.
 • Höjt jobbskatteavdrag och sänkt skatt för pensionärer september 21, 2023
  Regeringen aviserar nu i höstens budgetproposition en höjning av jobbskatteavdraget och att åldersgränsen för att få ta del av jobbskatteavdraget för äldre höjs från 65 år till 66 år. Man vill också återinföra en indexering av jobbskatteavdraget för äldre genom en koppling till prisbasbeloppet.
 • Moms – höjd omsättningsgräns och 12% på konstverk mm september 21, 2023
  I budgetpropositionen aviserar regeringen om kommande förslag inom momsområdet, bland annat höjd omsättningsgräns för moms till 120 000 kr och 12% moms på konstverk oavsett vem säljaren är. De nya reglerna beror delvis på ändrade EU-regler och att vår momslag måste anpassas efter dessa. Tanken är ett ikraftträdande 1 jan 2025.
 • Budgetpropositionen 2024 september 21, 2023
  Nu har finansministern presenterat årets budgetproposition. Det mesta av innehållet var känt sedan tidigare men helt klar är det en hel del intressant i årets budget för oss som jobbar med skatter och andra nyheter som berör företag och andra ”plånboksfrågor”.
 • Digitala bolags- och föreningsstämmor september 14, 2023
  Regeringen föreslår att från och med 2024 ska det bli möjligt att hålla bolags- och föreningsstämmor helt digitalt.
 • Prisbasbeloppen 2024 september 14, 2023
  Regeringen har nu fastställt prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet för 2024. Även i år är det en kraftig höjning – prisbasbeloppet höjs från 52 500 kr till 57 300 kr och det förhöjda prisbasbeloppet från 53 500 kr till 58 500 kr. I artikeln skriver vi vad detta innebär, då prisbasbeloppen styr väldigt många olika beloppsnivåer, allt från deklarationsplikt och traktamenten till maximal […]
 • Tjänstebil och skattefri laddning september 14, 2023
  För anställda som har förmånsbil men som inte har drivmedelsförmån – den anställde betalar själv för drivmedlet – gäller det att både den anställde och arbetsgivaren tänker sig för innan man laddar bilen gratis vid arbetsplatsen.
 • Ingen uppräkning av brytpunkten 2024 september 14, 2023
 • Ytterligare jobbskatteavdrag aviseras september 14, 2023
 • Skattefri laddning på arbetsplatsen – erbjuda bara vissa anställda? september 14, 2023