Välkommen till Haningetjänst

Vi har varit verksamma i över 50 år och vänder oss till mindre och medelstora företag. Vi lägger stort fokus på personlig service samt att ha ett nära samarbete med våra kunder.

Bokföring & Redovisning

Vi tar hand om den löpande bokföringen och ser till att redovisa rätt siffror i rätt tid.

Bokslut & Årsredovisning

Oavsett bolagsform så avslutas alltid räkenskapsåret med ett bokslut. Här kommer vår breda kompetens och erfarenhet till stor nytta.

Deklarationer

Haningetjänst lämnar in era deklarationer. Skattedeklarationen utgör underlag för betalning av moms, arbetsgivaravgifter och skatt.

Hör av dig till oss

Vi har fler än 700 kunder och arbetar med företag från alla branscher.

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please enter a valid phone number.
Please type your message.
Please check this field.

RSS Företagsnytt

 • Rättsprocessen i skattemål februari 26, 2024
  Hur fungerar rättsprocessen i skattemål? Om jag har fått ett beslut som jag inte är nöjd med – går det att överklaga och vart går ärendet i så fall vidare?
 • Ingen moms på medlemsinsats i ekonomisk förening februari 22, 2024
  Högsta förvaltningsdomstolen har överraskande ändrat Skatterättsnämndens förhandsbesked och slår fast att det inte ska vara moms på medlemsinsatsen i en ekonomisk förening. Inte ens i föreningar som driver olika slags anläggningar, exempelvis ett bredbandsnät.
 • HFD – samfälligheter är inte momspliktiga februari 22, 2024
  För två år sedan meddelade Skatteverket att avgifterna till en samfällighetsförening är momspliktig omsättning. Sedan dess har Skatterättsnämnden prövat frågan vid flera olika tillfällen och i sina förhandsbesked kommit fram till samma slutsats som Skatteverket. Högsta förvaltningsdomstolen ändrar nu dessa förhandsbesked, och slår fast att samfälligheters avgifter (utdebitering) till sina medlemmar inte är momspliktiga.
 • Högtryck hos Kronofogden – stor ökning av antalet skuldsatta februari 19, 2024
 • Ersättning för höga sjuklönekostnader slopas februari 19, 2024
 • Bilförmån för närstående februari 19, 2024
  En fåmansföretagare funderar på att låta bolaget leasa en bil men eftersom det är hustrun som kommer att köra bilen, vill han att hon ska beskattas för bilförmånsvärdet. Men det fungerar väl inte? Hon är inte delägare och tar inte ut någon lön.
 • Flytta ROT-avdrag mellan makar februari 19, 2024
  När vi anlitade hantverkare för att göra ROT-arbeten på vårt hus angav vi bara mitt personnummer istället för både mitt och min makes. Skattereduktionen har därmed bara blivit registrerad på mig och min skatt räcker inte för att vi ska kunna utnyttja ROT-avdraget fullt ut. Kan vi korrigera detta i efterhand?
 • Väsentlig anknytning när permanentbostaden finns kvar februari 15, 2024
  Mannen flyttade utomlands 2017, vilket var tre år tidigare än sin fru. Makarna behöll sin gamla permanentbostad även efter utflyttningen. Makarna behandlades som en enhet och Skatterättsnämnden ansåg att mannen fortfarande var obegränsat skattskyldig 2023 och 2024.
 • Grön teknik – installation av batteri februari 6, 2024
  Tidigare har Skatteverket meddelat att man inte kan få skattereduktion för batterier om man inte har möjlighet att producera egen el. Nu meddelar man att det dessutom krävs att de installerade batterierna uteslutande eller så gott som uteslutande används för att lagra egenproducerad el.
 • Extra inbetalning för att täcka slutlig skatt februari 6, 2024
  Om du har betalat för lite preliminärskatt under 2023 kan du göra en extra inbetalning till ditt skattekonto för att slippa betala kostnadsränta. Räntan har ju de senaste åren varit väldigt låg – vissa har sett detta som ett ganska billigt sätt att låna pengar – men nu när räntan är 5% (och dessutom inte […]