Välkommen till Haningetjänst

Vi har varit verksamma i över 50 år och vänder oss till mindre och medelstora företag. Vi lägger stort fokus på personlig service samt att ha ett nära samarbete med våra kunder.

Bokföring & Redovisning

Vi tar hand om den löpande bokföringen och ser till att redovisa rätt siffror i rätt tid.

Bokslut & Årsredovisning

Oavsett bolagsform så avslutas alltid räkenskapsåret med ett bokslut. Här kommer vår breda kompetens och erfarenhet till stor nytta.

Deklarationer

Haningetjänst lämnar in era deklarationer. Skattedeklarationen utgör underlag för betalning av moms, arbetsgivaravgifter och skatt.

Hör av dig till oss

Vi har fler än 700 kunder och arbetar med företag från alla branscher.

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please enter a valid phone number.
Please type your message.
Please check this field.

RSS Företagsnytt

 • Skattetillägg vid komplettering januari 24, 2022
  Skatteverket har i ett ställningstagande redogjort för när en komplettering kan ses som en rättelse och skattetillägg därmed inte kan tas ut.
 • Anstånd med skatter och skattefri parkering januari 24, 2022
  Regeringen har nu presenterat ännu en extra ändringsbudget där finansieringen av ytterliggare anstånd med skatter och avgifter återfinns samt skattefri parkering utanför arbetsgivarens lokaler.
 • Coronastöd återinförs – förslag till riksdagen januari 24, 2022
  Regeringen har nu presenterat en proposition med en ändringsbudget för att finansiera en del av de coronaåtgärder som man tidigare har meddelat ska återinföras. Det gäller omsättningsstöd, omställningsstöd, stöd vid höga sjuklönekostnader, ersättning för karensavdrag samt slopandet av sjukintyg under de första 14 dagarna vid sjukdom mm.
 • Kundfakturor – förenklat årsbokslut januari 24, 2022
  En enskild firma bokför enligt kontantmetoden och ska nu upprätta ett förenklat årsbokslut. Hur hanteras kundfakturorna som är obetalda i bokslutet? Om det finns kundfakturor som man bedömer som osäkra, ska dessa bokföras som osäkra kundfordringar per bokslutsdagen?
 • Kompensation för höga elpriser januari 13, 2022
 • Rapporter till Fora januari 13, 2022
 • Kontrolluppgift (KU20) – ränta från fåmansföretag januari 13, 2022
  Ett fåmansföretag har betalat ut ränta under 2021 till en delägare som har lånat in pengar i bolaget. Måste en KU 20 skickas in till Skatteverket även om räntan och skatteavdraget tagits upp på arbetsgivardeklarationens huvuduppgift?
 • Dags för kontrolluppgifter januari 11, 2022
  Kom ihåg att lämna kontrolluppgifterna i rätt tid. För beskattningsåret 2021 ska kontrolluppgifterna lämnas (vara Skatteverket och den anställde tillhanda) senast 31 januari 2022.
 • Skatteavdrag på ränta januari 11, 2022
  Ska företaget betala ut ränta till ägaren eller någon annan? Kom ihåg att företaget i så fall måste göra skatteavdrag som ska redovisas i arbetsgivardeklarationen.
 • Nya lagar 2022 januari 11, 2022
  En mängd nya bestämmelser träder i kraft under 2022. Här är en förteckning över några av de viktigaste för dig och företaget.