Välkommen till Haningetjänst

Vi har varit verksamma i över 50 år och vänder oss till mindre och medelstora företag. Vi lägger stort fokus på personlig service samt att ha ett nära samarbete med våra kunder.

Bokföring & Redovisning

Vi tar hand om den löpande bokföringen och ser till att redovisa rätt siffror i rätt tid.

Bokslut & Årsredovisning

Oavsett bolagsform så avslutas alltid räkenskapsåret med ett bokslut. Här kommer vår breda kompetens och erfarenhet till stor nytta.

Deklarationer

Haningetjänst lämnar in era deklarationer. Skattedeklarationen utgör underlag för betalning av moms, arbetsgivaravgifter och skatt.

Hör av dig till oss

Vi har fler än 700 kunder och arbetar med företag från alla branscher.

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please enter a valid phone number.
Please type your message.
Please check this field.

RSS Företagsnytt

 • Värdering av lager vid upprättandet av kontrollbalansräkning mars 13, 2024
  Högsta domstolen ansåg att styrelseledamöterna var solidariskt ansvariga för bolagets skulder då de vid en kritisk kapitalbrist hade värderat varulagrets nettoförsäljningsvärde för högt.
 • Ingen förmån när VD gick mäklarutbildning mars 13, 2024
  Felicia – styrelseledamot och VD – fick en fastighetsmäklarutbildning betald av sin arbetsgivare. Utbildningen kostade ca 170 000 kr. Skatteverket såg en personlig levnadskostnad – en skattepliktig förmån som skulle beskattas – kammarrätten fann dock samband med verksamheten och nytta för företaget, inte en personlig levnadskostnad.
 • Arkiveringskravet på ursprungligt räkenskapsmaterial slopas mars 13, 2024
  Regeringen föreslår att kravet på att bevara ursprungligt räkenskapsmaterial under viss tid ska tas bort. Dessutom föreslås en modernisering av regeln om så kallade kombiuppdrag.
 • Född 1957 – nu kommer skatteåterbäringen mars 13, 2024
  De som är födda 1957 blev de stora skattemässiga förlorarna 2023. De hamnade liksom i kläm. För detta utlovades kompensation och förslaget om hur detta ska ske presenteras nu i en lagrådsremiss. Dessutom föreslås en lagändring för att inte de som är födda 1959 ska drabbas på samma sätt.
 • Terminalglasögon i enskild firma mars 13, 2024
  Är terminalglasögon avdragsgilla för enskilda näringsidkare (under förutsättning att det finns ett behov)?
 • Skattereduktion för inventarier – återstående belopp att nyttja mars 13, 2024
  Var på inkomstdeklaration 1 ska vi ta upp det återstående beloppet för skattereduktionen på inventarier? Några av våra kunder kunde inte nyttja hela beloppet föregående år och vill istället göra det i årets inkomstdeklaration. Det ser ut som rutan (17:1) för inventarieköp inte finns kvar i årets inkomstdeklaration.
 • Får semesterdagarna betalas ut i pengar? mars 13, 2024
  Det är snart dags för semesterårsavslut och några av våra anställda vill få ut sina kvarvarande semesterdagar i pengar. Får arbetsgivaren betala ut dem i pengar?
 • Ingen väsentlig anknytning då makan flyttar hem mars 13, 2024
  En man som bott utomlands i mer än 20 år får enligt Skatterättsnämnden inte väsentlig anknytning till Sverige på grund av att hans fru stadigvarande kommer att vistas här.
 • Moms på frakt mars 13, 2024
  Ska jag lägga 25% moms på frakten när jag säljer böcker som det är 6% moms på?
 • 75 000 kr – tillfälligt höjt tak för ROT mars 13, 2024