Våra tjänster

Vår värld är turbulent och kännetecknas av ständig förändring. Därför krävs det total fokusering på den egna verksamheten för att på bästa sätt kunna möta kundernas efterfrågan. Med hjälp av våra redovisningstjänster kan du som företagare få mer tid över till att fokusera på din verksamhet samtidigt som Ni får en överblick av företagets ekonomi.

Tillsammans tar vi fram en så smidig, kvalitativ och konstadseffektiv lösning som möjligt.

Vad kan vi göra för er?

bokslut & årsredovisning

Oavsett bolagsform så avslutas alltid räkenskapsåret med ett bokslut. Här kommer vår breda kompetens och erfarenhet till stor nytta. Årsbokslutet är en väsentlig del av redovisningen och utgör ofta underlag för bedömningar som investeringsbeslut, kreditansökningar och skatteplanering. Olika regelverk gäller beroende på företagsform och företagets storlek. Vi upprättar årsbokslutet efter gällande redovisningsnormer och lägger stor energi på att tillvarata de möjligheter som ges i resultatplanerings- och skattesyfte.

Bokföring & Redovisning

Vi tar hand om den löpande bokföringen och ser till att redovisa rätt siffror i rätt tid. Vi håller oss uppdaterade gällande förändringar av praxis och lagstiftning inom området och ser till att undvika de fallgropar som uppstår. Vi levererar alltid rapporter efter utfört arbete så att ni löpande kan följa företagets utveckling. Vi skräddarsyr redovisningen så att ni får den effekt som passar just ert företag. Kostnadsställen och projektredovisning är vanliga tillägg till den "normala" redovisningen.

Deklarationer

Företaget lämnar i de flesta fall både skattedeklaration och inkomstdeklaration. Skattedeklarationen utgör underlag för betalning av moms, arbetsgivaravgifter och skatt. Inkomstdeklarationen lämnas en gång per år och utgör underlag för betalning av bolagsskatt, fastighetsskatt, löneskatt mm. Vi ser till att deklarationerna blir rätt ifyllda och är skatteverket tillhanda i tid. På så sätt undviker Ni onödiga frågor från våra myndigheter. Vi föredrar att även sköta våra kunders privata deklarationer. Detta ger oss en helhetsbild över ekonomin och gör att vi kan erbjuda bäst hjälp. Med fullmakt lämnar vi deklarationen elektroniskt.

Skatter & rådgivning

Med en alltmer komplex lagstiftning blir det allt viktigare att planera sin ekonomi. Hos Haningetjänst finns en bred kompetens inom skatteområdet. Vi har en gedigen kunskap och erfarenhet av de frågor som uppkommer i ägarledda företag och kan därmed erbjuda en heltäckande och kvalificerad rådgivning. Genom en aktiv skatteplanering ser vi till att nyttja de möjligheter som finns för att optimera skatteutfallet i Ditt företag.

Bolagsfrågor

Tillväxt och expansion är ofta en förutsättning för företagets överlevnad. Det är omöjligt att stå still när resten av världen rusar vidare. Haningetjänst erbjuder ekonomisk kunskap och ett stort utbud av tjänster. Vi hjälper till med bolagsbildningar, bolagsfrågor, företagsvärderingar, generationsskiften, fusioner, emissioner mm. Oavsett vilka bolagsfrågor ni har så hjälper vi er att hitta lösningar!